28 Jan 2013

Yves Saint Laurent Summer
















































Foto: Glenn Hoffmann